Košarica priljubljenih

  Partnerji


  Splošni pogoji in pravila


  1. Pred vsako oddajo oglasa na spletnem portalu Varstvo.net, se je uporabnik dolžan seznaniti z vsebino splošnih pogojev in pravil uporabe spletnega portala Varstvo.net in se z njo v celoti strinja. Upravitelj spletnega portala Varstvo.net lahko kadarkoli, brez vnaprejšnje najave, spremeni ali posodablja splošne pogoje. Vsaka nadaljnja uporaba spletnega portala Varstvo.net po objavi sprememb pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja. Do veljavnih splošnih pogojev lahko uporabniki dostopajo na spletnem mestu http://varstvo.net/
  2. Portal Varstvo.net deluje kot posrednik med iskalci in ponudniki varstva za otroke. Registracija ni pogoj za oddajo oglasa. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je po Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55, 2008, s spremembami in dopolnitvami) kaznivo.
  3. Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev dovoljuje uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih je posredoval upravitelju za namen delovanja sistema v skladu s 4. točko splošnih pogojev, upravitelj pa se zavezuje te podatke uporabiti le v namen, za katerega so bili pridobljeni.
  4. Upravitelj jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, s spremembami in dopolnitvami). Upravitelj osebnih podatkov je upravitelj spletnega portala Varstvo.net. Upravitelj osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja sistema.
  5. Uporabniki se strinjajo, da lahko upravitelj njihov oglas, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih, pri čemer pa se upravitelj zavezuje, da ne bo objavil osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino oglasa in povezavo do spletnega portala Varstvo.net.
  6. Oglas mora vsebovati specifične podatke o storitvi, ki jo uporabnik portala ponuja. V oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni v domeni portala Varstvo.net. Uporabnik lahko objavlja samo podatke, ki so potrebni za pravilno oddajo oglasa. Uporabnik se obvezuje, da ne bo objavljal oglasov za koga drugega brez njegovega vnaprejšnjega soglasja. Oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku.
  7. Upravitelj ne odgovarja za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za oddan oglas je izključno odgovorna oseba, ki je oglas oddala. Uporabnik spletnega portala Varstvo.net se zavezuje, da bodo oglasi, ki jih bo objavil na spletnem portalu Varstvo.net resnični, ter da ne bo oglaševal blaga ali storitev iz 12. točke splošnih pogojev.
  8. Objava oglasov na spletnem portalu Varstvo.net je brezplačna. Uporabnik za isto storitev v razumnem časovnem obdobju odda samo en oglas. Vsi podvojeni oglasi bodo izbrisani s strani upravitelja.
  9. Med brskanjem po spletnem mestu se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in članov lahko prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev. Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotkov na posameznem spletnem mestu ali ne. Več podatkov o piškotkih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.
  10. Vsi morebitni spori iz razmerja med ponudnikom in uporabnikom se rešujejo izključno med njima. Varstvo.net ne nosi odgovornosti v primeru spora med uporabniki.
  11. Objavljanje in naročanje oglasov, ki bi ponujali potrebe po delu ali nudenje dela ali zaposlovanja na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDCZ-1) je prepovedano. Uporabniki se z oddajo oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDCZ-1. Za objavo oglasa mora imeti uporabnik ustrezno registrirano dejavnost varstva otrok (kot npr. pravna ali samozaposlena oseba) oziroma ustrezno priglašeno pri AJPES, če varstvo otrok opravlja kot osebno dopolnilno delo.
  12. Na spletnem portalu Varstvo.net ni dovoljeno nikakršno oglaševanje:
   • alkohola, tobaka in tobačnih izdelkov
   • izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k porabi tobačnih izdelkov
   • ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga
   • oglasov, ki so v nasprotju z zakoni, drugimi predpisi in ustavo Republike Slovenije
   • oglasov, s katerimi so kršene avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 21/1995, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. l. RS št. 45/2001, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZIL-1)
   • oglasov, ki jih uporabnik prepisuje ali kopira iz oglasov drugih uporabnikov
   • blaga ali storitev, za katerega upravitelj oceni, da je v nasprotju z moralo oziroma škodi ali bi lahko škodil dobremu imenu spletnega portala Varstvo.net
   Tovrstne oglase lahko upravitelj odstrani iz spletnega portala Varstvo.net brez predhodnega opozorila.
  13. Upravitelj ne odgovarja za primere zlorabe osebnih podatkov, je pa dolžan nemudoma po prejemu obvestila uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepati.
  14. Vsebina spletnega portala Varstvo.net je avtorsko zaščitena. Vsakršno kopiranje, uporaba kateregakoli dela portala, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, je brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravitelja prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na spletni portal Varstvo.net prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj oglas.
  15. Upravitelj si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila odstrani tiste uporabnike, ki bi kršili splošne pogoje ali na kakršenkoli način škodovali spletnemu portalu Varstvo.net
  16. Upravitelj ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo , zavrnitvijo objave oziroma izbrisa oglasa ali napak v delovanju spletnega portal Varstvo.net, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe spletnega portala Varstvo.net. Vsebina in funkcionalnost spletnega portala Varstvo.net so ponujene kakršne so, brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru upravitelj ne bo odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Upravitelj si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine delovanje spletnega portala Varstvo.net.
  17. Upravitelj si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spreminja funkcionalnost ali videz spletnega portala Varstvo.net, kar lahko povzroči premik oglasa, pri čemer pa je dolžan uporabniku sporočiti, kje ga uporabniki lahko najdejo.

  Želimo vam enostavno in uspešno uporabo portala Varstvo.net za varstvo otrok.

  Objavljeno: 3.9.2011
  bottom