Splošni pogoji in varnost podatkov

Splošni pogoji in varnost podatkov na varstvo.net

1. Pred vsako oddajo oglasa na spletnem mestu Varstvo.Net, se je uporabnik dolžan seznaniti z vsebino splošnih pogojev in pravil uporabe spletnega iskalnika varstva Varstvo.Net in se z njo v celoti strinjati. Upravitelj spletnega mesta Varstvo.Net, ki je Gorazd Odar s.p., lahko kadarkoli, brez vnaprejšnje najave, spremeni ali posodablja splošne pogoje. Vsaka nadaljnja uporaba spletnega mesta Varstvo.Net po objavi sprememb pomeni, da se uporabnik s temi spremembami strinja. Do veljavnih splošnih pogojev lahko uporabniki dostopajo na spletnem mestu varstvo.net.

2. Spletno mesto Varstvo.Net deluje kot posrednik med iskalci in ponudniki varstva za otroke. Registracija je pogoj za oddajo oglasa. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je po Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55, 2008, s spremembami in dopolnitvami) kaznivo.

3. Uporabnik s sprejemom splošnih pogojev dovoljuje uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih je posredoval upravitelju za namen delovanja sistema v skladu s 4. točko splošnih pogojev, upravitelj pa se zavezuje te podatke uporabiti le v namen, za katerega so bili pridobljeni.

4. Upravitelj jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, s spremembami in dopolnitvami). Upravitelj osebnih podatkov je upravitelj spletnega mesta Varstvo.net. Upravitelj osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja sistema.

5. Uporabniki se strinjajo, da lahko upravitelj njihov oglas, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih, pri čemer pa se upravitelj zavezuje, da ne bo objavil osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino oglasa in povezavo do spletnega mesta Varstvo.net.

6. Oglas mora vsebovati specifične in zahtevane podatke o storitvi varstva otrok, ki jo uporabnik Varstvo.net ponuja. V oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni v domeni spletnega mesta Varstvo.net. Uporabnik lahko objavlja samo podatke, ki so potrebni za pravilno oddajo oglasa. Uporabnik se obvezuje, da ne bo objavljal oglasov za koga drugega brez njegovega vnaprejšnjega soglasja in soglasja uredništva. Oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku.

7. Upravitelj ne odgovarja za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za oddan oglas je izključno odgovorna oseba, ki je oglas oddala. Uporabnik spletnega mesta Varstvo.net se zavezuje, da bodo oglasi, ki jih bo objavil na spletnem mestu Varstvo.net resnični, ter da ne bo oglaševal blaga ali storitev iz 12. točke splošnih pogojev.

8. Prva objava oglasa za varstvo otrok je brezplačna. Vsaka nadaljna objava oglasa na spletnem mestu Varstvo.net je za uporabnike plačljiva. Po izteku oglasa za varstvo lahko uporabnik ponovno objavi oglas. Uporabnik lahko kadarkoli izpostavi svoj objavljen oglas. Za čas zakupa izpostavitve je oglas uporabnika ves čas na najvišjih pozicijah, medtem ko pozicija navadnega oglasa pade z vsakim novim oglasom. Vsi morebitni podvojeni oglasi (tudi v primeru zlorabe drugih profilov) bodo izbrisani s strani upravitelja. Več uporabnih odgovorov na pogosta vprašanja.

9. Med brskanjem po spletnem mestu se skupaj z vsebino datotek na računalnike ali mobilne naprave uporabnikov lahko prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih podstrani na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev. Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotkov na posameznem spletnem mestu ali ne. Preberite več podatkov o naših piškotkih in njihovi uporabi, sicer pa so informacije na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

10. Vsi morebitni spori iz razmerja med ponudnikom in uporabnikom se rešujejo izključno med njima. Varstvo.net ne nosi odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

11. Objavljanje in naročanje oglasov, ki bi ponujali potrebe po delu ali nudenje dela ali zaposlovanja na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDCZ-1) je prepovedano. Uporabnik se z oddajo oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDCZ-1. Za objavo oglasa mora imeti uporabnik ustrezno registrirano dejavnost varstva otrok (kot npr. pravna ali samozaposlena oseba) oziroma ustrezno priglašeno pri AJPES, če varstvo otrok opravlja kot osebno dopolnilno delo.

12. Na spletnem mestu Varstvo.net ni dovoljeno nikakršno oglaševanje:

  • alkohola, tobaka in tobačnih izdelkov
  • izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k porabi tobačnih izdelkov
  • ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga
  • oglasov, ki so v nasprotju z zakoni, drugimi predpisi in ustavo Republike Slovenije
  • oglasov, s katerimi so kršene avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 21/1995, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. l. RS št. 45/2001, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZIL-1)
  • oglasov, ki jih uporabnik prepisuje ali kopira iz oglasov drugih uporabnikov
  • blaga ali storitev, za katerega upravitelj oceni, da je v nasprotju z moralo oziroma škodi ali bi lahko škodil dobremu imenu spletnega mesta Varstvo.net

Tovrstne oglase lahko upravitelj odstrani iz spletnega mesta Varstvo.net brez predhodnega opozorila.

13. Upravitelj ne odgovarja za primere zlorabe osebnih podatkov, je pa dolžan nemudoma po prejemu obvestila uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepati.

14. Vsebina spletnega mesta Varstvo.net je avtorsko zaščitena. Vsakršno kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletne strani, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, je brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravitelja prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na spletno mesto Varstvo.net prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj oglas.

15. Upravitelj si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila odstrani tiste uporabnike, ki bi kršili splošne pogoje ali na kakršenkoli način škodovali spletnemu mestu Varstvo.net.

16. Upravitelj ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, zavrnitev objave oziroma izbrisa oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta Varstvo.net, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe spletnega iskalnika varstva Varstvo.net. Vsebina in funkcionalnost spletnega mesta Varstvo.net so ponujene kakršne so, brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru upravitelj ne bo odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, zmotne presoje, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Upravitelj si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine delovanje spletnega mesta Varstvo.net.

17. Upravitelj si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spreminja funkcionalnost ali videz Varstvo.net. To lahko povzroči premik oglasa, pri čemer pa je dolžan uporabniku sporočiti, kje oglas lahko najde.

Želimo vam enostavno in uspešno uporabo iskalnika za zasebno varstvo otrok Varstvo.net.

Objavljeno: 3.9.2011 Posodobljeno: 18.9.2020